นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น
18 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 62 ครั้ง  

การแข่งขันทักษะวิชาการ และวิชาชีพทางด้านการเกษตร ของเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ภายในงานจัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาและประกวดนวัตกรรมทางการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ในงานนี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น ผลงานชื่อ “ผงโรยข้าว...วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล” (Furikake Lanna Creational Food) โดยมีนักศึกษาจำนวน 3 คนได้แก่
1.นายชนาธิป สุภามงคล
2. นางสาวสุวนันท์ คำปัน
3. นางสาวธิติพา เสาร์แดง เป็นผู้ถ่ายทอดผลงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 10 ทีม นอกจากนี้ การแข่งขันตอบปัญหา ด้านเกษตรศาสตร์ด้านพืชศาสตร์ได้ลำดับที่ 4 จากทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีม การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้ลำดับที่ 6 จากทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 14 ทีม และการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ได้อันดับที่ 5 จากทีมผู้เข้าแข่งขันจำนวน 15 ทีม

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations