ปิดฉากลงแล้ว "ทะเลแก้วเกมส์" กีฬา ม.ราชภัฏภาคเหนือฯ ม.ราชภัฏลำปาง รับธงเป็นเจ้าภาพ "เขลางค์นครเกมส์
11 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 92 ครั้ง  

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 "ทะเลแก้วเกมส์" มีพิธีปิดลงอย่างเป็นทางการ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับมอบธงเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30 "เขลางค์นครเกมส์"

ขอบคุณภาพ : รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations