ม.ราชภัฏลำปางได้ฤกษ์ยกเสาเอกเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 62 ครั้ง  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานประกอบพิธียกเสาเอกเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีดังกล่าว

สำหรับอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งอยู่ เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 28,270,000.00 บาท โดยจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างฯ ในวันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations