รายการถนนปลอดภัย สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สัมภาษณ์ ถ่ายทำรายการ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ม.ราชภัฏลำปาง
9 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 66 ครั้ง  

ที่ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับแนะนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และผู้แทนภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง แก่ทีมงานบริษัท เอ็นไอ.คอม จำกัด ผู้ผลิตรายการถนนปลอดภัย โดยคุณณัฐพลณ์ ด้วงสุวรรณ โปรดิวเซอร์ฯ ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และทีมงานบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปาฐกถาพิเศษ การดำเนินงานตามนโยบาย “คนลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร” และการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง การแก้ไขจุดเสียง อันตราย

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษการให้ความสำคัญ เรื่องความปลอดภัยทางถนน “องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% วิธีการดำเนินงานมาตรการการจัดการที่นำไปสู่การสร้างความปลอดภัยให้นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations