ม.ราชภัฏลำปาง เตรียมอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 64 ครั้ง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เตรียมอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานการประชุมตามโครงการอุปสมบทหมู่ 999 รูป เพื่อติดตามงาน เตรียมความพร้อมการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้อาจารย์ปริตต์ สายสี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ/ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations