สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัว เจิงมวยโบราณนครลำปาง
8 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

ที่ข่วงวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “เจิงมวยโบราณนครลำปาง” ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามโครงการการอบรมศิลปะการป้องกันตัว เจิงมวยโบราณนครลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายปริญญา สินิทธ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการป้องกันตัว เจิงมวยโบราณนครลำปาง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ

สำหรับโครงการอบรมศิลปะการป้องกันตัว เจิงมวยโบราณนครลำปาง จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 – 18.30 น. ณ ข่วงวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ และสืบสานศิลปะการป้องกันตัวอันเป็นมรดกและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น, เพื่อส่งเสริมการฝึกป้องกันตัว และส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์ให้แก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 6701, 6702 หรือ ครูบิ้ก (โสมลักษณ์ กูลพรม) นักวิชาการศึกษา(ดนตรี) 085-2113173

ดาวน์โหลดกำหนดการ


ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรมฯ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations