วันแรก ทะเลแก้วเกมส์ ม.ราชภัฏลำปาง คว้า 1 เหรียญทอง ประเภทกีฑา, 2 เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนักชายฯ
7 กุมภาพันธ์ 2560  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 78 ครั้ง  

วันแรกของการแข่งขันกีฬา "ทะเลแก้วเกมส์" มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้า 1 เหรียญทอง ประเภทกรีฑา, 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันทุ่มน้ำหนักชาย และเทเบิลเทนนิส

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 "ทะเลแก้วเกมส์" กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันแรกของการแข่งขันประเภทกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้าเหรียญทอง จากการวิ่ง 100 หญิง, เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนัก ชาย และเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน เทเบิลเทนนิส ประเภททีม

สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 29 "ทะเลแก้วเกมส์" ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ติดตามผลการแข่งขันได้ที่ http://sport.psru.ac.th/

ข่าว : นเรศ บัวลวย
ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations