ม.ราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
13 มกราคม 2560  
ผู้เผยแพร่ :   นเรศ บัวลวย  
  อ่าน : 14093 ครั้ง  

(LPRU NEWs) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 31 มีนาคม 2560 และรับปริญญาตรี 5 ปี (ครุศาสตรบัณฑิต) ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 3840

ภาพ/ข่าว : นเรศ บัวลวย

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations