อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง นำทีมนักปั่นจักรยานร่วมปั่นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ
23 พฤศจิกายน 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมนักปั่นจักรยาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมโครงการ “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำทีมนักปั่นจักรยานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมโครงการ “ลำปางรวมใจปั่น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา มีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีเกรียงเดช สุทธภักติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ระยะทางการปั่นจักรยานประมาณ 708 กิโลเมตร สู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนำสมุดลงนามแสดงความอาลัยของพสกนิกรชาวลำปาง และพสกนิกรของจังหลัดตามเส้นทางผ่านได้แก่ จังหวัดตาก กำแพชร นครสวรรค์ สุพรรณบุรี และนนทบุรี มอบต่อสำนักพระราชวัง

สำหรับนักปั่นจักรยาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แก่ 1.ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารงานทั่วไป 2.อาจารย์ปิยะ วัตถพานิช รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 3.อาจารย์ประสงค์ หน่อแก้ว อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.อาจารย์ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.นายรวีพันธ์ หน่องาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations