งานมุทิตาจิตตานุสรณ์ อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ผู้เกษียณอายุราชการ 2559 ม.ราชภัฏลำปาง
7 ตุลาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 92 ครั้ง  LPRU ON TV : งานมุทิตาจิตตานุสรณ์ อาจารย์และบุคลากรอาวุโส ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 30 กันยายน 2559

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations