U2T ตำบลนาโป่ง ศึกษาการทำและต่อยอดการเพาะเลี้ยงทำปุ๋ยไส้เดือนดิน
2 มิถุนายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 62 ครั้ง  

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน U2T ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ผู้จัดการตำบลนาโป่ง ได้ลงพื้นที่บ้านนาเบี้ย หมู่ที่ 7 เพื่อศึกษาการทำปุ๋ยไส้เดือนดินโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาเบี้ยว่า ซึ่งจะมีแนวทางการต่อยอดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดิน

โดยการจัดทำปุ๋ยไส้เดือนดินเกิดจากการร่วมมือของชาวบ้าน ซึ่งเริ่มแรกมีสมาชิก 7 คน ได้ซื้อพันธุ์ไส้เดือนมาจากอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นไส้เดือนสายพันธุ์ AF นำมาเพาะเลี้ยง โดยใช้เศษอาหารและมูลวัวเป็นอาหารสำหรับการเลี้ยงไส้เดือนดิน จากนั้นนำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยไส้เดือนดิน และได้มีการขยายการผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน โดยมีสมาชิกปัจจุบันทั้งหมด 13 คน ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดิน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทศัพท์ 085-623-7013

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations