U2T มร.ลป. ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID – 19
2 มิถุนายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 60 ครั้ง  

ทีมงาน U2T ตำบลบ้านกลาง นำโดยอ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ ผู้จัดการประจำตำบล พร้อมด้วยอ.สมพร ติ๊บขัด อ.อดิศร ถมยา อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร กรรมการผู้ร่วมพัฒนาดครงการ ประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา ร่วมกับนายสอน อินแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นายนภดล นพรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการตำบลบ้านกลาง จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID – 19 เมื่อวันที 31 พฤษภาคม 2564

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นปฏิบัติงานเชิงรุกในการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ COVID – 19 ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยการดำเนินการจัดกิจกรรมทำเจลแอลกอฮอร์ล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยนายกิตติคมน์ พรมขาว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญจากกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นผู้ให้ความรู้และสอนวิธีการผสมเจลแอลกอฮอร์ล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยพร้อมเจลแอลกอฮอร์ล้างมือและน้ำยาฆ่าเชื้อ แจกจ่ายในแก่ กลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาด และ โรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) เป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยของชุมชน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations