U2T มร.ลป. ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่จัดกิจกรรม " Covid Week"
2 มิถุนายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 60 ครั้ง  

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะผู้จัดการประจำตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ U2T ตำบลป่าซาง ให้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม " Covid Week" ร่วมกับชุมชน และอสม. ตำบลป่าซาง ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านฉางข้าวน้อยใต้ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

กิจกรรมในครั้งนี้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผสมเจลแอลกอฮอล์ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ และ ผสมสเปรย์แอลกอฮอล์ ใช้เองภายในชุมชน พร้อมทั้งแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19 อย่างเคร่งครัด

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations