U2T ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK)
31 พฤษภาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 84 ครั้ง  

อ.ดร.ชุตินิษฐ์ ปานคำ ผู้จัดการประจำตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน และ ผศ.ดร.ธนพร หมูคำ กรรมการผู้ร่วมพัฒนาโครงการ จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลาประชุมวัดศรีบุญยืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)การจัดทำเจลแอลกอฮอลล์ พร้อมทั้งได้ร่วมรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาด การแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับพระสงฆ์ ทีมงานกู้ภัยและประชาชนในเขตตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations