U2T ตำบลนาโป่ง จัดกิจกรรม U2T Covid-19 Week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด
31 พฤษภาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 86 ครั้ง  

ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา ผู้จัดการ U2T ตำบลนาโป่ง แจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมงาน U2T ตำบลนาโป่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ปฏิบัติงานเชิงรุกกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในพื้นที่ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์โดยคณะทำงาน U2T ร่วมกับ อสม. ตำบลนาโป่ง เพื่อมอบแก่ชุมชน 2) กิจกรรมทำความสะอาดสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมใหม่ 3) กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยาและโรงเรียนบ้านนาเบี้ย และ 4) กิจกรรมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลนาโป่ง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง #ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations