U2T มร.ลป. ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม " Covid Week "
31 พฤษภาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 74 ครั้ง  

อ.พิชชา ถนอมเสียง ผู้จัดการประจำตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผศ. เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รศ.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว อ.สุดธิดา พลชำนิ และอ.อดุลย์ ปัญญา กรรมการผู้ร่วมพัฒนา เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์การขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความตระหนักในการฉีดวัคซีน โดยมีท่านนายอำเภอสบปราบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านจัวเหนือ ผู้นำชุมชนตำบลสมัย และอสม.ตำบลสมัยร่วมกิจกรรม เมื่อระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 คณะทีมงานU2T ตำบลสมัยลงพื้นที่จัดกิจกรรม " Covid Week " ร่วมกับชุมชน โดยมี นายนพดล คำภิโล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านจัวเหนือ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการฉีดวัคซีนโควิด 19

ในการนี้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการทำเจลแอลกอฮอล์และออกทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กตำบลสมัย พร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยใช้มาตราการ D-M-H-T-T ในป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations