U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมเชิงรุก "U2T สู้ภัย COV
31 พฤษภาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 6785 ครั้ง  

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ พุทธิมา ผู้จัดการตำบล ร่วมจัดกิจกรรมเชิงรุก "U2T สู้ภัย COVID (COVID WEEK)" ณ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีนายวิสันต์ วินิวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่สุก นายนพดล เมืองคำบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก นางธิติญา สูตรเลข นักพัฒนาชุมชน คณะครูโรงเรียนทุ่งคาวิทยา อสม. และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรม

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้การสาธิตการจัดทำน้ำยาทำความสะอาด เจลล้างมือ และดำเนินการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร หอประชุม และอาคารเรียนของโรงเรียนทุ่งคาวิทยา เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และส่งเสริมการจัดทำน้ำยาทำความสะอาด และเจลล้างมือ เพื่อสามารถนำไปใช้งานในชุมชนต่อไป

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations