U2T ตำบลบ้านเป้า ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน Covid- 19
31 พฤษภาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ทีมงาน U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้ร่วมมือกับอสม.และผู้นำชุมชน หมู่ 2 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน Covid- 19 โดยได้มีการจัดทำน้ำยา "Sanisol RC" สำหรับฆ่าเชื้อโรค และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ณ อาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านทุ่งม่านเหนือ ซึ่งทีมงานยังได้ร่วมกันทำความสะอาด และนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมทั้งหน้ากากอนามัย ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ทีมงานอว. ยังร่วมกิจกรรมรณรงค์ของตำบลบ้านเป้าในการรณรงค์ฉีดวัคซีน Covid- 19 เพื่อสร้างความมั่นใจ ปลอดภัยแน่นอน ตามนโยบายของจังหวัด รวมถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ร่วมเป็นจิตอาสานำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกัน Covid-19 และการสื่อสารองค์กรของอบต.สู่ชุมชนไปติดตามสถานสำคัญของชุมชนต่างๆ

#U2Tบ้านเป้า #ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ราชภัฎลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ตำบลบ้านเป้า #อว. #ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations