U2T ตำบลลี้ จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK)
31 พฤษภาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 64 ครั้ง  

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ วัดหล่ายหิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กิจกรรมในครั้งนี้คณะผู้จัดทำโครงการ ได้จัดทำเจลแอลกอฮอลล์ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งได้ร่วมรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาด การแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอลล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ให้กับประชาชนในเขตตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations