มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ประจำปีง
3 เมษายน 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 60 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ดำเนินการประชุมเตรียมข้อมูลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations