มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบิดาของอาจารย์กิตติกา ลิมปริวัฒนา
29 มีนาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 65 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณพ่อกิติกุล ลิมปริวัฒนา อายุ 61 ปี บิดาของอาจารย์กิตติกา ลิมปริวัฒนา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกำหนดพิธีฌาปนกิจในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 ณ วัดคลองโพธิ์พระรามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations