มร.ลป. ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง หาร
29 มีนาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 63 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และรศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ ดร.บัณณทัต กัลยา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ร่วมกับนายอธิภูมิ กำธรวรรินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางสุมาลี จังเกษม นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.ลำปาง และคณะ หารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดลำปาง และเรียนเชิญ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ณ ห้องรับรองชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations