มร.ลป. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ" รุ่นที่ 4
24 มีนาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   นางสาวหอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 76 ครั้ง  

LPRU News : นางสาวชุติมา ฤาชัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยนางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวอรวรรณ เพชรโกษาชาติ และนายเอกอาทิตย์ ตาใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ" รุ่นที่ 4 เมื่อระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา 4 - 6 ชั้่น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับเคลื่อนสุขภาวะ เพื่อตนเอง ผู้อื่นรวมทั้งสังคมและสถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมให้สร้างชิ้นงาน ผลงานในการรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพเผยแพร่ต่อสาธารณะให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ และพื้นที่เฝ้าระวัง ในประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Focus Group เรื่องปัจจัยเสี่ยงของเยาวชน ในรูปแบบสื่อโซเชียวมีเดีย การพนัน อุบัติเหตุ แอลกอฮอร์ และสุรา ร่วมกันระดมความคิดและนำเสนอกรอบแนวคิดการรณรงค์ ให้คณะกรรมการโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่พิจารณา แล้วดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำ พัฒนาเป็นชิ้นงานเพื่อการรณรงค์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในลำดับต่อไป

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations