อธิการบดี มร.ลป. ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T LPRU)
24 มีนาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   นางสาวศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 190 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ อ.เทวฤทธิ์ วิญญา รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ดร.ณรงค์ คชภักดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร ผู้จัดการตำบลวังเงิน และผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ ผู้จัดการตำบลวอแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลวังเงิน ตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง และวันที่ 5 มีนาคม 2564 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลวอแก้ว ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations