มร.ลป. ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประม
24 มีนาคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   นางสาวหอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 6773 ครั้ง  

LPRU News : นางสาวศศธร เครือนันตา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook Live และ Youtuee Live) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

การร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินฯ ในปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับฟังกว่า 8,300 หน่วยงานทั่วประเทศ

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations