มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง MOU สวมหมวกนิรภัย 100% โรงเรียนเมืองปานวิทยา
14 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 58 ครั้ง  

LPRU Activities : 28 มิ.ย.59 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง ร่วมลง (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และมีวินัยจราจรในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations