มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมการบรรเลงดนตรีไทยพื้นบ้าน
14 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 58 ครั้ง  

LPRU Activities : 27 มิ.ย.59 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการบรรเลงดนตรีไทยพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations