มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ประจำปี 2559
14 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 58 ครั้ง  

LPRU Activities : 26 มิย 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมรถม้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations