มร.ลป. ร่วม Online Series Opening Talk โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ (U2T)
1 กุมภาพันธ์ 2564  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 74 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ เข้าร่วมงาน Online Series ตอนที่ 1 Live U2T : Opening Talk โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษ (Opening Talk) ในหัวข้อ Challenge to Change ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดเพื่อเปิดโครงการฯ และปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว.

ในการนี้มีการนำเสนอกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ประเด็น คือ ประเด็นด้านสินค้า สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และท่องเที่ยว กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่กระทรวง อว. จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงค์ร่วมกันระหว่างกระทรวง อว. และสถาบันอุดมศึกษา ในการเริ่มต้นโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งมีกำหนดดำเนินการพร้อมกัน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งประเทศ

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations