มร.ลป. จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
1 กุมภาพันธ์ 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 74 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ บุคลากร นักศึกษา และสมาชิกจิตอาสาพระราชทานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2564

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations