วันที่ 3 ของการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ( 22 มิถุนายน 2559 )
14 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 58 ครั้ง  

LPRU Activities : วันที่ 3 ของการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ( 22 มิถุนายน 2559 )

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations