มร.ลป. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2564
1 กุมภาพันธ์ 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 74 ครั้ง  

LPRU News : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ในวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยมี ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ เพื่อติดตามความคืบหน้าและวางแผน การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 #ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations