มร.ลป.ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนำร่องกลไกลการเคลื่อนย้ายบุคลากรไปปฏิบัติงานในส
1 กุมภาพันธ์ 2564  
ผู้เผยแพร่ :   ศศธร เครือนันตา  
  อ่าน : 84 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการนำร่องกลไกการเคลื่อนย้ายบุคลากรไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการภาคเอกชนหรือชุมชน (Talent Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นพี่เลี้ยง ผ่านการประชุมออนไลน์ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว ได้รับฟังการนำเสนอภาพรวม “การดำเนินงานโครงการนำร่องกลไกลการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้ศักยภาพกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดย ผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยี และนวัติกรรม (Talent Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นอกจากนี้ รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบนวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ดร.ปัณณทัต กัลยา ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ ผศ.วราคม วงศ์ชัย และ ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข เข้าร่วมประชุมด้งกล่าว

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations