มร.ลป. จัดกิจกรรมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ "การปลูกข้าวนาโยน"
1 กุมภาพันธ์ 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 6770 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ "การปลูกข้าวนาโยน" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ "การปลูกข้าวนาโยน" เป็นกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะ ให้ความรู้แก่นักศึกษา ตลอดจนถึงผู้สนใจ ในการปลูกข้าวอินทรีย์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและ นักศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations