ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้สัมภาษณ์ ทีมผลิตสารคดี พื้นที่วิจัยและบริการวิชาการ
14 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 58 ครั้ง  

LPRU Activities : 21 มิย 59 ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้สัมภาษณ์ ทีมผลิตสารคดี พื้นที่วิจัยและบริการวิชาการ บ้านปงถ้ำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง พร้อมส่งเสริมเป็นหมู่บ้านต้นแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations