มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 1/2564
18 มกราคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 66 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเอื้องผึ้ง ชั้น 5 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยการประชุมดังกล่าว ได้มีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการออกฝึกวิชาชีพครูปฏิบัติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) และการเตรียมการปรับปรุงหลักสูตร (ค.บ. 4 ปี) โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations