ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) กพน. มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ
18 มกราคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ "ซึมเศร้า ความเจ็บที่ไม่มีเสียง" ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 <>br
การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้าและสามารถแนะนำ ช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงศศิธร เบร็ทท์เนอร์ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลลำปาง บรรยาย หัวข้อ“ซึมเศร้า ความเจ็บที่ไม่มีเสียง” รู้และเข้าใจโรคซึมเศร้า ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในครั้งนี้ โดยได้ดำเนินการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ทาง Facebook Fanpage กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการบรรยายกว่า 580 คน <>br
#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations