มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕
14 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 58 ครั้ง  

LPRU Activities : 20 มิย 59 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations