มร.ลป. ประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการประชาสัมพันธ์ การจัดงานครบรอบ 50 ปี มร.ลป.
14 มกราคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 80 ครั้ง  

LPRU News: ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการประชาสัมพันธ์ การจัดงานครบรอบ 50 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations