มร.ลป. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนร
14 มกราคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย  
  อ่าน : 84 ครั้ง  

LPRU News: เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นำทีมคณะผู้บริหารและทีมคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานด้านหน้าตึกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นว่า ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษาเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณ

กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นสื่อในการสร้าง จิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาสนใจและมีจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรมการปลูกไม้พระนามราชวงศ์จักกรี ซึ่งประกอบด้วย จำปีสิรินธร สักสยามินทร์ มะลิเฉลิมนรินทร์ มหาพรหมราชินี สิริธรวัลลี เครือเทพรัตน์ กันภัยมหิดล ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ และโมกราชินี จำนวน 20 ต้น

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations