มร.ลป. จัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Microsoft Teams
14 มกราคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 72 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2564 เกี่ยวกับการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ในการนี้ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Microsoft Teams ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมประชุมออนไลน์กว่า 350 คน

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations