ประทานพระเมตตาจารแผ่นโลหะ เพื่อเชิญไปในพิธีเททองหล่อเหรียญบูชาพระพุทธพิทยาจารย์ และหลวงพ่อเกษม เขมโก
14 มกราคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 134 ครั้ง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวาระที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดประทานพระเมตตาจารแผ่นโลหะ เพื่อเชิญไปในพิธีเททองหล่อเหรียญบูชาพระพุทธพิทยาจารย์ และหลวงพ่อเกษม เขมโก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางดำริให้จัดทำขึ้นเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สำหรับการสั่งจองวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางครบ 50 ปี จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations