มร.ลป. จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยออนไลน์
14 มกราคม 2564  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 70 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร. ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ศ.ดร.ดนัย บุญยเกียรติ ศ.ดร. สุเทพ สวนใต้ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน รศ.สุรชัย ขวัญเมือง รศ.ดร.พงศ์ หรดาล นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป นายณรงค์ ธรรมจารี นายวรัชญ์ เพชรร่วง กรรมการสภาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยได้จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผสมผสานกับการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก #ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19 #ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations