กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลง MOU คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย
14 สิงหาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 60 ครั้ง  

LPRU Activities : 17 มิย 59 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลง MOU กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนวาระจังหวัด "คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร" จัดฝึกอบรม "เยาวชนลำปาง สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร" ให้กับเยาวชนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations