มร.ลป.หารือขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าและอุตสาหกรรมเซรามิกลำปางให้ยั่งยืน
2 พฤศจิกายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 76 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดร.ธนภณ วัฒนกุล คณะทำงานรัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะ เดินทางมาร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าและอุตสาหกรรมเซรามิกลำปางให้ยั่งยืน โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นหน่วยนำองค์ความรู้และงานวิจัยไปขับเคลื่อนการพัฒนา ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการประชุมหารือในครั้งนี้ พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

โดย รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เข้านำเสนอหัวข้อและแนวคิดการวิจัยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาหัวข้อวิจัยให้เกิดความชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกให้ยั่งยืน และตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการในท้องถิ่น ทั้งนี้คณะนักวิจัยได้นำเสนอหัวข้อและแนวคิดการวิจัยใน 3 ประเด็น คือ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกจากอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง” “การยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิกครัวเรือนจังหวัดลำปางสู่ความยั่งยืน” และ “การยกระดับอุตสาหกรรมเซรามิกระดับครัวเรือนด้วยนวัตอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง”

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations