มร.ลป. ร่วมกับ ศวจ.ลป. จัดกิจกรรมในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ:ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่
2 พฤศจิกายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 68 ครั้ง  

LPRU News : เมื่อระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น ผศ.กาญจนา คุมา ผศ.วาทิต ธรรมเชื้อ ดร.วิไลลักษณ์ จั่นวงษ์ อ.ณัฐชยา ปันทกา อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล น.ส.กันตินันท์ กาดเกษม และน.ส.พิมพ์มาดา เสนะ ร่วมจัดกิจกรรมในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ:ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 1) เป็นผู้จัดกระบวนการชี้ทิศทางอนาคต โชน 3 การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ศวจ.ลำปางจะร่วมขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมพัฒนา อปท.สายพันธ์ใหม่สานพลัง พื้นที่-ผู้นำ-นวัตกรรม-องค์กร ในการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลง โดย 4 องค์กรหลัก ในพื้นที่ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน และ 2) จัดนิทรรศการ "อาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ" ร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ไม่ว่าสถานการณ์ปกติหรือวิกฤติอาหารเป็นสิ่งสำคัญ ก้าวต่อไปร่วมจัดทำ คลังเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้อาหารปลอดภัย

#ราชภัฏลำปางก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations