มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่างกำหนด (TOR) กิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CID
2 พฤศจิกายน 2563  
ผู้เผยแพร่ :   หอมนวล ศรีริ  
  อ่าน : 74 ครั้ง  

LPRU News : รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลางกิจกรรมลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Design Capital (CIDC) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

#ราชภัฏลำปางก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

ภาพประกอบข่าว

Follow Public Relations