ม.ราชภัฏลำปาง MOU กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5 ตุลาคม 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 58 ครั้ง  LPRU ON TV : ม.ราชภัฏลำปาง MOU กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Follow Public Relations