VDO พิธีถวายตัวเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน และพิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
16 กันยายน 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 64 ครั้ง  LPRU ON TV : พิธีถวายตัวเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน และพิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

Follow Public Relations