มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

15 กันยายน 2559  
ผู้เผยแพร่ :   จตุพร โปธาคำ  
  อ่าน : 60 ครั้ง  LPRU ON TV : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

Follow Public Relations